G finMWffm Mmmm mm

fMÄT^c^EKL.Mf&Btttifett;

* ékj tb m, ta -k ft & m m m. -f -m. -k ni m&ftmttiMt&M&krE,

( 2 ) fi ^ ^ ^ té ® s ^, ^ ékj bi i s] ^S^Ftg^^^F®. -fccHtIs] Sfëffifë, W

( 3 ) fe ® gi fi s: ^ m m s ra s #, » ä a a « ¡$, s^ 41 m m & m. m t* ôû wr m

114.

efe«¡ltafií*7é!twfn£flifc 65iä, »aft m-T m & «a á: *, #f xi a te ^ # ^ m ft »

, a ®" f&wm". ai (Bj * % m ? i m m. t» se » s. ä

Hi [b] *g ib ^ , £t s g jki * ír î - ft m a * Efe î» Hi^in'U« tfeÄm * msp*, -tä

; =ft Efeíia^s- a «t> a r ^ —tenffiMÄ^. ^íaa^flE^xiftífeffi;

w^ff'jo a & m. ft E& m ta iiîr, ^ « 50 w si m m . 7F m m g ra 3t eu » m, ^ m m m m m s ,

êe ^ f£ a 09 jfli m s ít 5f ® , ie te fg 50 ^ m., w sfc Ii rti ^ # a 3c a » n®, {a xi ^ m ^ , jmj ^ 1a

W m SSJlift 365 ^Fg

vntMt&iaïi, mm.mrn îè m je m &, m. m m 4> m m .-±s a * m pb m t- , Jf -m. & s h ôij bu m ffl s. m tir m -â-, ffi s pj! ä ^ m ^, m m m- ufó m it w m m m,f& i® m. it xí m m ôtr îél sâe a . m. m ^ a ? i

& i3 5r< s: i± ^ * fè il, -fe si IB] ^ ft ft w

HiWefr-^SASiairiraS^äSLÄÄXf^A MftM«^rMfil®EWrä]®bfc —«AÜÍP 2

ra 0, ä ä * é<j ^ ía m at ^ a s & ékj M

ib M Ii ^ Ä «: fl! M, « 5F si m të m ffe «6 Xi &

«fe * sK sä * ft &, m m ai sa m w m gg ««.»■^feWiHJilWMIEÄÄÄfläiBf.a ig a» m s # ü j® pî , # a m- m s m, # $

îh feMffim ikmmm&M^j^mmnwm&m^wti m s T , Ä s jg JS ta ra mmm=

fs áF s- « i, « w ^ m ft « ^ & m öfe at, s i*? (fe í® tax ft sí , tri rt ¡fe ^^^^®f w&Mmuscftm, pa- ft a m m , m 5f s. si &, a ® ® m> ^ ^Bji^siöis^öo «fflifemifLBi^^Äs m&M^m&mfimm* 115.

/j-^. ± m ^ ÎË ft ra í* rt  m J® tf, ífc ôj m

® i* is A, ® m m it m a m & w ttj ^ m it m m, m m m m m a w -t- m « a m , st ^ m m a it -, a /Jn 5<j ai gc, sic aè « /h

fà.êkm.mfà^Mm.mm&w.,, ^ i ^ ä ». # e àè at a >£ # ä sa ife, > m m « a & w m -ft, «& m ±. a a m va m jè ^

iaajfiL«^ir^*iBifi!J!&JL,Äf sai JfêJLtoifcW.^im^-^/^^EJl&ÂJi&JLMÏ

® , i a /h ít NF . M IR 7jc , 4N BS, is. », ® A J£

* m m, flf m JI+ A ^ jw . al HI n. m n «t »f-firiss.

is^mJLmMäim&^makmto 27 fgp,^ejiô toMíkmM^mm^to 3 mkík tow se , m & ® te m m to m. m m fi ^

s la ± ^+« -te ^ ä íffi , S ïïn « 50 A A m , 5F # in te « sö> Ä M

to s ffc w Jgy to te W is §0 ä fij to, fa & i n itfc, $3 ^c fi 4œ ís M («J jsz a i® tK iy ís * s §0. ig fb fn m, a x m m -ê-, * s fi ¿5 ¥ #

ta -k ft VA Js — M ± m m 4» H m m, H A 4s m m ^ 0 m m s 15, H 15 & *

TO ffi

CT mmm^^ifntíiíkJttmmm&m

* fâJtËJ^ife^F ftSÄ. ^ÖiRüt^Ä^rllt âl.M^t CT lâSAiîo inat^jQÄ fibSSf CT tèSHi.SP^SS

119.

fMÄ —Jä íPííÜjííE — iS,Mié JE^Äf^i&Ä^WteJL.-flgiiPftÄflg^ 3 -t-

^áífPffiSJfío ÍE&SI 3 tfl álSítTJxl^, to , ^ <gf & # « í# PJ T — ÎÈ W íip M , íñ Hi

120.

fem^mRtëjimm&mrï, *. ira m ^ Í3 W & íi, 1ÉT « ufó te ) L «IA -K Ä

Bí ÍBJI» {ÊE sg ^ m ^ £E JÉ ffi gß, tí "fi te ) L

( 4 > «s m ft m ir m m m m. m m m m w f^iko {k^&mwmMMMtkwmmwm m.mfâfEm^nMwm^mm. vc^m ft ^^ ékj ä in i® a 31 îë # « ft, # í3 5f SftiitïFItTXfÊ. jifci'Kj&ilIIliËB&ii^ sic w & mft ^ik, «i ¡s i± m *ë # « ékj

5Ö Ä ©i, sic I® J* a A , ±5 Pi Xi te JL W ÎË -tè Ä

. i, tt m m M te ) l ä # 5f isl w b<l , bir^m® « te jl, a ïêi jam te. ^^ m SfPJEte. J^W.fôMXik^J^SSclitt^

SSMXiteJLiË-feJêW w tí mío „ teJLiâ/S^mfë*« HJtt.ifâ^S^-ASft i+ «i s& as ^ m m X ä m m tt m m. m mnmm,m.»uam g num^mmmm

ÎË ^ ^ & *, m T ¡Ki M M» «, m m m nm^&ftm^m^m, «û^îëi»^. m

tfe Bj tü sa s m ïô të ^ si, ä a* 5F m , s m ft mm.

mmMia$öÄji®. »jfrjtfWÄWir fâA.^^ÉËÂft.xiA^WfëW^Aîilfig tfe * T* tfc ra »r tt I» j* » "fi * ; S M ft flU -fe fi fiifä.

^ Xi « ÄS ig M R te J L Ä W W » nfó, ip. ^ M m m m. ^ m ^ m ^ x a #, m , je *

iss,, t»s,0 ^aktaigjiabifee.fäifcmjl witiit^igäo ffiîxis^mmmmmmm lÊEMM, ÏÏff 1970—1972 ipXÎÛgfë^ÇaS l^m^iMffl 90dB I^I^Krtífi^W^JL.iÜ ÎË^fêJLÂ^^^TÂftifeE. 1982 ffiöl^BJ.äilfflft lOOdBÄlilXI^^TX

131 ^ftm^Etëmm^mmmpiffiJLm,^

95dB HÍ , ^ m S ( 4000Hz ít ) "ir ÍJ T S lOdBlü t-WASA 24.1%. m , m T* Xi te ) L ÏE ft & * 69 W « « & W Ä ÍS

iÉWftJ^JiaÎTT AÄWilSlÄWiE. *fr*R:ic X ZI átf. If- # B m W lim T xi M A W, Fl ISÍí

ÍTMÍgjia^^IÜ iü ^iÜt^ÄfäteSJLtÜ »j^xi^rx^-ítí?A69fi(ifö tfLW}git,Xi 80 £ ^ ií M ÍBÉÉ MUSIAS

so ^xiMffljLÄ^ra]® n^^ffl^WÍSX 70 # 6 90 # 12 A, 100 WXiHSiäS

Ä B a Bír 09 X ^lk ák ik ^ tä; « 41 MJê.XAXfÎ^^lftlIt^fiZ^Fj&ii 85dB, SE W ik ilk W Bi iè SÜ Jlfc # « 0i, oT il Sc

& a ft ä m î. m m \h m m An x, n h & m h 54- M 3 I & m Ä 69 » , in K 69 S '14 Bit 3£, »wftÂffiiiffiftiaâ^». MT'frjfii gît ®, fti SEiö ii iS bRSb iä M.-ÍS JÛ1 ffi ig i^lûljbeo ifâ^s^i^^se^/w^âs^.iwl Hi # # W â ± # ® 5(J ÎÈ A 69 ffl m, "T li d|S)

WHiojjaSÜ t^^JIStic

ífpfijffi^ to^dfeo f Àtt^,5mW/cm! to te^amffiît-isspj 41. 5°c iu

ÄrtWiüja^tt,mmmmmm« xí^rtt ir» «i, *hxsíwfâ¿cssr^^se

^i^ê^^j^toigiso rtftmyimTfà» ^¡^¡m^mmmsàiT-m ssco xiifcfö^fifrfffi^ASf

mmWL, 8h/d A 50¿tW/cm2,fl§í?Í>a£^@5É 41 ü , 8h/d a 50h W/cm2 ; juc & ® jg fö Di ,8h/d A 25nW/cm2,/£teMSP,8h/d A 500,1 W/cm2 „

123.

Ait ÉLTtimmm, w ® ié^ + & # ^ m & m » «f, m . m m m -â- œ , vx r È T «l te Sfe ffi ïû fg is T M # Ä to ^ SP iffi ^

si, m # a m m. r it jfi. m m m * m a ± w , mmw^amsL g ^n^m^m to

^■jfiL.tbsaaijfiiMia]

/hípJiBSii-ttJKBi.aaífi SlïijfË'tttogSc^. iaiaicthmM^mmm if aífcstgaieiro a m m m ü bí mörtb m

0. 258mC/kg)l¿(_htoMIÍñJl¿(XÍ0JKitfi!Í 5f «g m S. to ffl fë. s m ^ îè m të a # ifc

m^mmms: , öj^wcmm je tr ss; m sa # ^ sy w Ä * ®fe PS „

mmm&bt.

m ísü Ä * J® » ÉKJ m ®, a ÎÈ sg * s su « m ig «a m ïhj * s p ti it ä m te m te ) l w m Mâitftwmiïn y Mm

Ä te «ï JSm m ft Bi S'J M li «J ja ¿ Í3E DgSfÄÄÄiftWÄWfllÄM^».

üSfcliítífeTíit^o S JfêIi ÉKlíPJ MÍE 250-3ooRá:f0]o «il 4—11

■gmmmm'jïSL. um ie~20 m^mmm mm M ±. M mm* ait20min-jsmsmm * m m m bî , * 3 i m m m . fi a -j l ta êl m m ä te êr m. m m- # éhj fe m m r it m ^ ge ïù

^spmmfíjo BS^^HBliBiÉKlÂWBfrfa^ |W|, ffij fcb M Ä « » f *B tfc ÉtfJ * # Ht »

S: X ^^Â^^W^iË^ttJi+igW^I^, jiB/hjLâjfii^«, fa^ftSPfSiW x ams^F licit Jffi^Ä^;*.

JK te hl sù ) L S tt Ii ^ W ^ or&i s Ä m ft ïefbf, ® íflj ® ; © s m ü bi bs te ä

^ m Ii si je te (ft ä w m m ^F isj, «r tu m n rt je t: ( % J01 ). Bt m M £, te J L ÎÙ tg tt »

an a a ft m w . or m a ?l it w.+■, öc «r «■ftCttííJI^Rrí***««!

(GB4792-84 ) 4" ® 5Ê , JA * HÍ ft X fi ÉtfJ ^

fi, s ?l fi ( m m f*i m m ), * m. ïe ? # x fi a 15mSv(l. 5rem)MXfi^f+TXfi„ |s]

if jee te fa te jl. fi , ?l « ä s ^ bu m ír vlk mmmmmwiE 5mSv„

Was this article helpful?

0 0

Post a comment